STRATOS ARS 1

Je určený pro vkládání pásů při pokládce nového asfaltového svršku nebo při lokálních plošných opravách, např. po opravě kanalizace apod.
Jedná se o prefabrikovaný živičný polymerový pásek pro kolmý spoj mezi různými prvky okrajů silnic s obsahem prostředku proti prorůstání kořenů a plevelů.

Výhody systému

  • jednoduchá aplikace bez zvláštních strojů a nástrojů
  • vysoká přilnavost ke stavebním materiálům – samolepící
  • vysoká rozměrová stabilita
  • netaje při vysokých teplotách
  • nelepí se na pneumatiky vozidel
  • zabraňuje tvorbě prasklin a trhlin ve stykových plochách
  • zabraňuje vnikání vody a následnému destruktivnímu mrazovému cyklu
  • zabraňuje prorůstání vegetací a kořenů
  • není toxický,neuvolňuje žádné toxické výpary
Šířka(mm)Tloušťka(mm)Metrů v roliRolí v balení
30, 40, 50, 60105 2