Úvodní stránka » Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení zajistíme jak trvalé nebo přechodné, popř. obnovíme již existující. Při provádění postupujeme v souladu s předpisy a standardy platnými jak v ČR, tak EU.

Pro trvalé vodorovné dopravní značení používáme kvalitní barvy Zebrakryl v barvách bílá, žlutá. V případě požadavku zákazníka je možno zajistit i jinou barvu.

Přechodné vodorovné značení provádíme buď samolepícími pásy ve žluté barvě, popř. nalepovacími knoflíky.

Pro zájemce o vodorovné dopravní značení provádíme:

  • střední dělící čáry, vodící pruhy, šipky a ostatní symboly dle platného silničního zákona
  • symboly (i atypové) dle požadavků zákazníka včetně vytvoření šablony
  • značení přechodů, parkovišť, parkovacích stání
  • značkovací knoflíky pro vyznačení dělících pruhů
  • přechodné vodorovné značení
  • odstranění existujícího vodorovného značení frézováním popř. zatřením
  • atd. dle individuálních požadavků a potřeb zákazníka

Pokud máte zájem o provedení vodorovného dopravního značení, můžete se na nás s Vaší žádostí obrátit telefonicky, faxem nebo e-mailem. Poskytnuté předběžné informace online formulářem budou podkladem pro vypracování nabídky. Cenová nabídka se zpracovává vždy individuálně s přihlédnutím k rozsahu zakázky a dalším podmínkám (např. jedná-li se o stálého zákazníka) tak, aby byla pro Vás co nejvýhodnější.

Pokud Vám bude naše nabídka vyhovovat, je třeba při uzavření dohody o provedení přiložit řešení dopravní situace včetně platného dokladu o stanovení dopravního značení, který vydává místně příslušný odbor dopravy. Součástí dokladů je rovněž souhlasné stanovisko Policie ČR, popř. souhlas správce komunikace.

Nemáte-li čas, chuť nebo dostatek trpělivosti, můžeme Vám v rámci našich služeb nabídnout obstarání veškerých potřebných dokladů včetně zpracování návrhu řešení dopravní situace.