Úvodní stránka » Opravy komunikací

Opravy komunikací

Technické řešení při navrhování a údržbě silnic s využitím systému STRATOS

Správná volba zdánlivých detailů realizované stavby, resp. při pokládce asfaltových „koberců“ silnic a dálnic vede k efektivnímu prodloužení životnosti stavebního celku a hlavně k nemalé úspoře finančních prostředků vynakládaných z důvodů následných zbytečných oprav a dodělávek. Vede jednoznačně ke spokojenosti investora ( zákazníka), což je zárukou získání další zakázky.

Systém STRATOS je postavený na jednoduchém užití speciálních bitumenových pásů, které jsou určeny pro vkládání do přechodů,spojů a styků různých ploch vozovky, např. asfalt-asfalt, asfalt-beton či asfalt-kov kde zamezují tvorbě prasklin, pronikání vegetace,vody a následnému destrukčnímu mrazovému cyklu.

Systém STRATOS je rozdělen do dvou částí.
První STRATOS ARS 1 – určený pro vkládání pásů při pokládce nového asfaltového svršku nebo při lokálních plošných opravách, např. po opravě kanalizace apod.
Druhou skupinou tvoří systém STRATOS ARS 2 určený pouze pro opravu trhlin, prasklin a obnažených spojů do šířky až 100 mm bez délkového omezení.

Pro aplikaci obou systémů není potřeba žádného speciálního složitého stroje nebo zařízení, které by celý proces neúměrně prodražovalo. Systém Stratos lze velmi jednoduše implantovat do již standardně zavedeného technologického postupu jednotlivých realizačních firem při pokládce nebo opravě silnic.

Opravy komunikací horkou zálivkou Börfuga DS

Plastická zálivková hmota aplikovaná za horka na živičné bázi s přídavky polymerů je určena na spáry v betonových aasfaltových plochách. Je určena především na zalévání vodorovných a lehce skloněných spár na dopravních plochách, ale lze ji pro její vlastnosti využít i ve stavebnictví. Je dodávána po 25 kg v lepenkových obalech. Teplota zalévání:160°C. Penetrační nátěr: Primer K, dodávaný v 10 a 25 l balení.

Použití:

  • sanace trhlin a spár v asfaltobetonových a cementobetonových krytech
  • zalití všech ostatních řezů a trhlin při opravách a údržbě komunikací a jiných ploch